Ή κωφοί, ή τραυλοί

 Ανακοίνωση του Συντονιστικού των Σωματείων της Τιτάν Α.Ε

Αριθ.  Πρωτ.:  21                                                                                                  Ημερομηνία:    11/08/2011

Συνάδερφοί-ισσες, Η πιθανότητα οι εκπρόσωποί των εργαζομένων να είναι κωφοί, ώστε να ακούν το 0,15 μικτά ως 0,28.., είναι τόσο πιθανό όσο και το να είναι οι εκπρόσωποι της εταιρίας (και συνομιλητές τους), τραυλοί. Είναι αδικαιολόγητο  εν μέσω μιας απρόβλεπτης οικονομικής κρίσης, ο μαθηματικός τύπος που ορίζει το πριμ παραγωγικότητας της Α! μισθοδοσίας να αντιπροσωπεύει το πραγματικό οικονομικό έλλειμμα της επιχείρησης, όταν παράλληλα από χρήματα προς διάθεση (άνευ τύπου) να δίνονται στην συγγενική προς εμάς Γ! μισθοδοσία ως «πριμ» προσαυξημένο κατά 400%. Η παραγωγικότητα δεν ορίζεται από τις αλχημείες των οικονομικών μεταγγίσεων, των εκ συγγενείας συγκοινωνούντων «μισθοδοσιών». Δεν ενιστάμεθα σε καμία περίπτωση προς την Γ! μισθοδοσία, και προς τα χρήματα που θα πάρουνε. Ενιστάμεθα κατά των διοικούντων που μας έπεισαν ότι σ’ αυτή την κρίση οφείλουμε να βάλουμε πλάτη όλοι μαζί, πράγμα που κατανοήσαμε άμεσα με τις γνωστές σε όλους παραχωρήσεις και υποχωρήσεις. Την άμεση δε πραγματοποίηση του αιτήματος σας, την ακολούθησε η κατακόρυφη αύξηση της παραγωγικότητας μας, δίχως να προσβλέπουμε σε ανταμοιβή μέσω του πριμ παραγωγικότητας. Διότι θεωρούμε ουσιαστική την συμπαράστασή μας στη κρίσιμη οικονομική καμπή της εταιρίας, όταν μέσω της συνυπευθυνότητας και της συνεργασίας μας , μειώνονται τα κόστη της και αυξάνει η βιωσιμότητα της.  Αυτή η προσπάθεια (μέσω θυσιών) κι αν είναι ο ορισμός της παραγωγικότητας (τιμή μονάδος/προϊόν)! Η εκ μέρους μας συνυπεύθυνη προσπάθεια, είχε και έναν άλλο στόχο, σε μια τέτοια αδυσώπητη και απάνθρωπη οικονομική κρίση. Να δοθεί αξία στον ανθρώπινο παράγοντα, ηθική στην συνεργασιμότητα και προοπτική στην πρόοδο. Παράδρομα και εμβόλιμα σ’ αυτήν την πρόοδο και την προοπτική και «στο μάτι του κυκλώνα» μιας τέτοιας οικονομικής κρίσης, έρχεστε εσείς οι «εκπρόσωποι» της διοίκησης να…:

1.      Φανείτε επιλεκτικά και φαινομενικά γαλαντόμοι στην Γ! μισθοδοσία, με αφετηρία το μικτά πενιχρό 0,15 της Α!.

2.      Να δημιουργήσετε στείρα ανταγωνιστικές, διχαστικές και διαιρετικές τάσεις, μέσω του δόγματος «διαίρει και βασίλευε..»

3.      Να  μας δείξετε και να μας πείτε (μικρόψυχα), ότι «λεφτά υπάρχουν» για όπου εσείς θέλετε και επιλεκτικά «αυθόρμητα» αποφασίζετε.

4.       Να κλονίσετε με ερασιτεχνικές παλινδρομήσεις την συνεργασία, την φερεγγυότητα και τις προσπάθειες 100 χρόνων, μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων  και της εταιρίας.

5.      Να απαξιώσετε την προσπάθεια της πραγματικής και υγιούς παραγωγικότητας (που απορρέει μέσα από κλίμα συνεργασίας, εμπιστοσύνης και ατέρμονων κόπων) και να την υποκαταστήσετε με την μικροπολιτική της μιζέριας και τον δεικτικό προστατευτισμό.

Δεν δεχόμαστε το πριμ παραγωγικότητας κύριοι εκπρόσωποι της διοίκησης, διότι η παραγωγικότητα της Α! μισθοδοσίας (και του κάθε εργαζόμενου) δεν μπορεί να κοστολογηθεί από αφερέγγυους (ως απεδείχθη) μαθηματικούς τύπους, ούτε θα αποτελέσει ποτέ συγκριτικό στοιχείο διαχωρισμού των εργαζομένων Α! και Γ! μισθοδοσίας, σε συγκυρία οικονομικής κρίσης και ηθικής παράκρουσης.

Εμείς θα σας τα επιστρέψουμε για λόγους αρχής και ηθικής υπόστασής.

Διότι διαθέτουμε αστείρευτα αποθέματα σύνεσης, ψυχραιμίας, αρετής, μεγαλοθυμίας, αξιοπρέπειας και υπερηφάνειας, την ίδια στιγμή που κάποιοι άλλοι διαθέτουν (ως απεδείχθη) περισσεύματα  χρυσού.

Μια τέτοια διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, θυμίζει αυτοκίνητο δίχως όπισθεν.

 

Το Συντονιστικό Όργανο όλων των Σωματείων της ΤΙΤΑΝ Α.Ε

 

Η παρούσα εκφράζει όλα τα Εργοστάσια και Κεντρικά Γραφεία