Συντονιστικό Όργανο των Σωματείων της δύναμης της Τιτάν Α.Ε
Τηλ.: 210 55 42 067κ’ 2610 964 255   -  e-mail: tsimentas@gmail.com
Fax: 210 55 57 429 κ’ 2610 931 796

Ημ/νια: Παρασκευή 18/02/2011
Αρ. Πρωτ.: 16
Ανακοίνωση

Συνάδελφοι-σσες.
Την Τρίτη  08 / 02 /2011, Τα σωματεία της δύναμης των εργοστασίων και των κεντρικών γραφείων (της Τιτάν Α.Ε) συναντήθηκαν (στα γραφεία του σωματείου του εργοστασίου της Ελευσίνας) προκειμένου να θέσουν, να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις σχετικά με τα ζητήματα που απασχολούν το σύνολο των εργαζομένων των πιο πάνω χώρων.

Στην διάρκεια των διαδικασιών του συμβουλίου σε περιβάλλον αλληλεγγύης και εν πλήρη σύμπνοια των προθέσεων των μελών του,  αποφασίστηκε η αναβάθμιση, η πρόοδος άλλα και η διεύρυνση του ρόλου του συντονιστικού μας οργάνου με στόχο την ανάπτυξη καλύτερων ανακλαστικών, την απρόσκοπτη λειτουργία του και την κατά συνέπεια ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών του προς τους εργαζόμενους. Κάτι ιδιαίτερα απαραίτητο την ζοφερή αυτή περίοδο της οικονομικής απραξίας κατά την οποία αποδομούνται τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών.

Επικουρικά η ανάπτυξη και η ποιοτικότερη λειτουργία του Συντονιστικού  ενισχύεται απ’ την συμμετοχή τους σ’ αυτό, μελών του Δ.Σ της Ομοσπονδίας καθώς και του Γενικού της Γραμματέα (οι οποίοι θα λειτουργούν και συμβουλευτικά προς το προεδρείο του Συντονιστικού).

Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε η αλλαγή της διοίκησης του Συντονιστικού, λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων του συναδέλφου Ν. Σκούφη στην θέση του Γεν. Γραμματέα της Ομοσπονδίας. Ο οποίος το βραχύ αυτό διάστημα που διατέλεσε πρόεδρος απέδειξε έμπρακτα  πως η καθαρότητα των απόψεων, η αποφασιστικότητα, η συνεργασιμότητα  και το αδιάβλητο του χαρακτήρα, είναι τα στοιχεία εκείνα που εύκολα και σε μικρό χρονικό διάστημα  μπορούν να βελτιστοποιήσουν τους θεσμούς, καθώς οι θεσμοί και οι άνθρωποι είναι παράγοντες αλληλοτροφοδοτούμενοι.   

Κατά το λοιπά, έπειτα από ομόφωνη απόφαση την θέση του προέδρου την ανέλαβε ο Χρήστος Λίγγος (Πρόεδρος του Σωματείου του Καμαρίου) και του Γραμματέα ο Γιώργος Χ. Αγγελόπουλος (Γεν. Γραμματέας του Σωματείου της Πάτρας).

Η επιλογή του προεδρείου από δύο διαφορετικούς εργασιακούς χώρους αποφασίστηκε στοχεύοντας στην καλύτερη συνεργασία και στη μεταφορά εμπειρίας  και γνώσης μεταξύ των Σωματείων. Εκπληρώνοντας με τον τρόπο αυτό την ανάγκη για αμεσότερη και ποιοτικότερη επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων καθώς και  την απρόσκοπτη καταγραφή, ομαδοποίηση και επίλυση των προβλημάτων που έχουν προκύψει (ή θα προκύψουν).
Καλούνται όλοι οι εργαζόμενοι να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή μέσω της συνεργασίας τους με τα σωματεία τους και την συνεχή τους εγρήγορση.   

Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Λίγγος                                Γιώργος Χ. Αγγελόπουλος