Συντονιστικό Όργανο των Σωματείων της δύναμης της Τιτάν Α.Ε

Τηλ.: 210 55 42 067κ’ 2610 964 255   -  e-mail: tsimentas@gmail.com

Fax: 210 55 57 429 κ’ 2610 931 796