06                                            Το Εμβόλιο της καταισχύνης  

"Οι χειρότεροι των χοίρων"